Adresas: Žiedo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno rajonas
Telefonas: (8~37) 56 14 75
El. paštas: seniunija@alsenai.krs.lt

 

Kviečiame kartu švęsti Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį

2018-02-07 14:08:57

Vasario 16-toji
Sprendimas

2017-08-04 13:44:25

KAUNO RAJONO ALŠĖNŲ SENIŪNIJOS

IŠPLĖSTINĖ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

1 POSĖDIS

SPRENDIMAS 

DĖL ALŠĖNŲ SENIŪNIJOS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO  2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS ,,REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“  PRIORITETINIŲ VYKDYTINŲ IR FINANSUOTINŲ VEIKLŲ PATVIRTINIMO

2017 m. liepos 24  d. Nr. 2

Mastaičiai

 

                   Vadovaudamasi Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2017-06-29 Nr. TS-257 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje aprašu,  Alšėnų   seniūnijos seniūnaičių sueiga

n u s p r e n d ž i a patvirtinti  šias Alšėnų seniūnijos nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo  2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  prioritetinias vykdytinas ir finansuotininas veiklas:

25.2. - vaikų ir jaunimo užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą).

25.4. - sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyventojų telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

25.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). 

 

Pirmininkas Lina Bružikienė
Seniūnaičių medeliai

2017-05-18 10:39:01

Alšėnų seniūnijoje vyko medelių sodinimo akcija. Baigiantis seniūnaičių kadencijai, Mastaičiuose Alytaus gatvėje Alšėnų seniūnijos seniūnaičiai pasodino po medelį, kaip savo veiklos įprasminimo simbolį. Tikimės, kad tai taps gražia tradicija ateityje ir čia nusidrieks seniūnaičių medelių alėja.
Gimimo / mirimo liudijimų atsisakymas

2017-01-13 12:58:47

Atsisakius popierinių gimimo, mirties ir santuokos liudijimų, gyventojų laukia kelios naujovės

Teisingumo ministerija primena, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus Civilinės būklės aktų registravimo įstatymo nuostatoms, popieriniai gimimo, santuokos sudarymo ar nutraukimo, mirties, vardo, pavardės, tautybės keitimo liudijimai nebebus išduodami.

Norime informuoti visus gyventojus, kad po Naujųjų metų šių liudijimų ar jų kopijų nereikės pateikti norint gauti išmokas vaikui gimus ar asmeniui mirus, laidojant asmenį ar tvarkantis kitus administracinius reikalus. Visų institucijų darbuotojai reikiamą informaciją ras registruose.  

Daugiausia naujovių laukia asmenų, kuriems teks laidoti savo artimuosius. Iki šiol svarbiausias dokumentas, organizuojant laidotuves, buvo civilinės metrikacijos įstaigos išduotas mirties liudijimas. Šį dokumentą reikėdavo pateikti laidotuvių paslaugas teikiančioms bendrovėms, dvasininkams, kapinių administratoriams, krematoriumų darbuotojams. Nuo 2017 m. sausio 1-osios svarbiausiu dokumentu organizuojant laidotuves bus popierinis medicininis mirties liudijimas, kurį išduos sveikatos priežiūros įstaiga (ligoninė, slaugos namai, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos tarnyba). 

Nuo Naujųjų metų popierinį medicininį mirties liudijimą, išduotą sveikatos priežiūros įstaigų ir patvirtintą gydytojo parašu bei įstaigos antspaudu, reikės pateikti visoms įstaigoms, susijusioms su laidotuvių organizavimu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad atsisakius popierinių mirties liudijimų, mirusio žmogaus asmens dokumentus (pasą arba asmens tapatybės kortelę) reikės perduoti sveikatos priežiūros įstaigai atsiimant medicininį mirties liudijimą arba teritorinei policijos įstaigai. 

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja dar viena naujovė – mirties fakto neberegistruos seniūnai. Iki šiol seniūnai mirties faktą registruodavo tik jiems pateikus medicininį mirties liudijimą.

Artimiesiems, norintiems gauti laidojimo pašalpą iš savivaldybės dėl artimo mirties, nereikės pateikti jokių papildomų dokumentų. Apie žmogaus mirtį savivaldybės duomenis gaus iš Gyventojų registro. Jeigu artimieji norės laidojimo pašalpą gauti mirties dieną ir duomenų apie mirtį nebus Gyventojų registre, tuomet gali tekti pateikti sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą.

Vaiko gimimas bus registruojamas pagal sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus civilinės metrikacijos įstaigai dokumentus, tačiau tėvai turės pateikti prašymą dėl vaiko gimimo įregistravimo ir suteikti vaikui vardą ir pavardę. Tai jie galės atlikti ir elektroniniu būdu, prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų portalo (taip pat liks galimybė suteikti vaikui vardą atvykus į civilinės metrikacijos įstaigą asmeniškai). Popieriniai vaiko gimimo liudijimai taip pat nebebus išduodami.

Santuoką nutraukus teisme, visus duomenis civilinės metrikacijos įstaigoms perduos teismas, asmenims nebereikės vykti į civilinės metrikacijos įstaigas pasiimti santuokos nutraukimo liudijimo. Nors popierinių liudijimų nebeliks, tačiau asmuo, jeigu pats to norės, galės gauti civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus.
Pakuočių atliekų surinkimo grafikas

2017-01-13 12:54:38

Pakuočių atliekų surinkimo grafikas, Kauno rajonas 2017 m.:

  Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis
Mastaičiai 11, 25 8, 22 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 1, 15, 29 13, 27
Jonučių k. (dalis)
Smailių k.
Padainupio k.
Digrių k.
Bijūnų k.
Dievogalos k.
Kampišių k.
Girininkų k.
Pabartupio k.
Pamaišupio k.
Pažėrų k.
Šniūrų k.
Jonučių k. (dalis) 5, 19 2, 16 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21
Jonučių k. (dalis) 6, 20 3, 17 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 1, 15, 29 13, 27 10, 24 8, 2
Narsiečių k. dalis)Senos padangos į atliekų priėmimo aikšteles – nemokamai

2016-10-06 18:28:01

PadangaPrašome gyventojus senų, naudojimui nebetinkamų padangų ar jų atliekų nemesti į bendrus komunalinių atliekų konteinerius, nepalikti pakelėse ar kitose tam neskirtose vietose.

Kauno miesto ir rajono gyventojai senas padangas (iki 5 vnt.) bei kitas namų ūkio atliekas, išskyrus komunalines, gali nemokamai pristatyti į stambių gabaritų ir pavojingų atliekų priėmimo aikšteles:

Nemajūnų g. 15B, Kaunas      Tel.: 8 682 55783, 8 682 55780;
Darbo laikas: II-V 10-19; VI 9-16; VII,I - nedarbo dienos; Pietų pertrauka 13-14
Raudondvario pl. 155 D, Kaunas    tel.: 8 682 55782, 8 682 55780;
Darbo laikas: II-V 10-19; VI 9-16; VII,I - nedarbo dienos; Pietų pertrauka 13-14
Ašigalio g. 20, Kaunas (UAB „Kauno švara“ aikštelė)    tel.: (8 37) 386949;
Darbo laikas: II-V 9-18; VI 9-15.30; VII,I - nedarbo dienos
Julijanavos g. 1a, Kaunas (UAB „Kauno švara“ aikštelė)    tel.: (8 37) 386949;
Darbo laikas: II-V 9-18; VI 9-15.30; VII,I - nedarbo dienos
 
Senas padangas (iki 5 vnt.) taip galima pristatyti į UAB „Kuusakoski“ aikštelę, T. Masiulio g. 18E, Kaunas. Iš gyventojų padangos priimamos nemokamai.

Taipogi primename, jog pagal Lietuvoje galiojančių teisės aktų reikalavimus autoservisai privalo pasilikti visas po mašinos remonto ar aptarnavimo susidariusias atliekas, tame tarpe ir senas padangas. Grąžinti jas transporto priemonės savininkui ar naudotojui – draudžiama.

Daugiau informacijos www.kaunoratc.lt