Adresas: Žiedo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno rajonas
Telefonas: (8~37) 56 14 75
El. paštas: seniunija@alsenai.krs.lt

Jūs esate: seniunija / komunalinis-ukis / kapiniu-prieziura /

 

Alšėnų seniūnijoje veikia šios kapinės:

            Pažėrų

            Digrių

Kapines prižiūri Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnija, Mokslo 2, Mastaičiai, Kauno r.,

tel. 56 14 75.

Pažėrų ir Digrių kapinių prižiūrėtoja Veronika Grėbliauskienė.

Tel. 56 14 75

 

1. Laidojimo leidimus, išduoda Alšėnų seniūnas, laidojančiam asmeniui pateikus asmens dokumentą, rašytinį prašymą ir mirties liudijimo originalą.

 

Už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo, kurio prašymu išduotas leidimas laidoti.  Jeigu asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą miršta arba negali rūpintis kapaviete, jo giminaičiai, sutuoktinis (-ė) arba kapavietėje palaidotų mirusiųjų giminaičiai ir sutuoktinis (-ė) turi susitarti, kas bus atsakingas už priežiūrą, ir raštu apie tai pranešti seniūnui.  Kilę nesutarimai tarp giminaičių, sutuoktinio (-ės) ir kitų asmenų dėl atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens paskyrimo ir laidojimo joje gali būti sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. Kapavietėje laidoti kitų asmenų palaikus leidžiama tik esant rašytiniam atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimui. Laidoti esamoje kapavietėje leidimas išduodamas kapavietę prižiūrinčiam asmeniui arba esant jo rašytiniam sutikimui. Tais atvejais, kai kapavietę prižiūrintis asmuo rašytinio prašymo laidoti  pats negali pateikti (dėl ligos, išvykęs, nežinoma jo buvimo ar gyvenamoji vieta) arba nėra nurodytas asmuo, atsakingas už kapavietės priežiūrą, leidimas laidoti į turimą šeimos kapavietę išduodamas pateikus giminystės ryšį su palaidotu asmeniu įrodančius dokumentus ir kitų šeimos narių, turinčių tokią pačią teisę į kapavietę, rašytinius sutikimus.

 

2. Laidojama nuo 10 iki 17 val. Nelaidojama Kalėdų ir Velykų pirmąją dieną, sausio 1-ąją dieną..

4. Kapo duobės gylis ne mažiau 200 cm. Derinant duobės kasimą, artimieji pateikia mirties liudijimą ir leidimą laidoti.

5. Kapinėse leidžiama lankytis:

  • šviesiu paros metu
  • lapkričio 1 ir 2 dienomis – iki 23 val.

6. Kapinėse draudžiama:

važinėti automobiliais ir kitomis transporto priemonėmis

vedžioti naminius gyvulius

pilti šiukšles ne tam skirtose vietose

keisti statinius kapavietėse, nesuderinus su Alšėnų seniūnija

lankytojams griežtai draudžiama lankyti kapines nelankymo valandomis ir tamsiuoju paros metu, niokoti kapinių želdinius, grobstyti gėles, kapinių statinius, užsiiminėti kitomis vandalizmo apraiškomis.

 

Laidojimo paslaugos teikiamos Pažėrų kapinėse esančioje salėje.

Rašykite seniūnui

Vardas El.pastas Laiskas

Apklausa

Apklausu nera