Adresas: Žiedo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno rajonas
Telefonas: (8~37) 56 14 75
El. paštas: seniunija@alsenai.krs.lt

Jūs esate: seniunija / laidojimo-organizavimas /

 

Leidimai laidojimui išduodami Kauno r. savivaldybės administracijos Alšėnų seniūnijoje (Žiedo 2, Mastaičiai) kab. 2, tel. 56 14 75

Leidimai laidojimui Pažėrų ir Digrių kapinėse išduodami Alšėnų seniūnijoje. Leidimai laidojimui Jonučių kapinėse išduodami Garliavos seniūnijoje.

Dėl socialinės pašalpos kreiptis į Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Savanorių 371, Kaunas). 

Svarbiausias dokumentas, organizuojant laidotuves yra popierinis medicininis mirties liudijimas, kurį išduoda sveikatos priežiūros įstaiga (ligoninė, slaugos namai, poliklinika, Valstybinė teismo medicinos tarnyba). 

Popierinį medicininį mirties liudijimą, išduotą sveikatos priežiūros įstaigų ir patvirtintą gydytojo parašu bei įstaigos antspaudu, reikia pateikti visoms įstaigoms, susijusioms su laidotuvių organizavimu. Mirusio žmogaus asmens dokumentus (pasą arba asmens tapatybės kortelę) reikia perduoti sveikatos priežiūros įstaigai, atsiimant medicininį mirties liudijimą, arba teritorinei policijos įstaigai. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. mirties fakto seniūnai neberegistruoja. 

Artimiesiems, norintiems gauti laidojimo pašalpą iš savivaldybės, nereikia pateikti jokių papildomų dokumentų. Apie žmogaus mirtį savivaldybė duomenis gaus iš Gyventojų registro. Jeigu artimieji nori laidojimo pašalpą gauti mirties dieną ir duomenų apie mirtį dar nėra Gyventojų registre, tuomet reikia pateikti sveikatos priežiūros įstaigos išduotą medicininį mirties liudijimą.

Rašykite seniūnui

Vardas El.pastas Laiskas

Apklausa

Apklausu nera