Adresas: Žiedo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno rajonas
Telefonas: (8~37) 56 14 75
El. paštas: seniunija@alsenai.krs.lt

Jūs esate: seniunija / elektronines-paslaugos / leidimai-prekybai /

 

Leidimai prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose

Leidimus prekybai ir paslaugų teikimui viešose vietose išduoda seniūnas.

Viešos prekybos vietos Alšėnų seniūnijoje:

 • Aikštelė prie kapinių Pažėruose
 • Aikštelė prie naujos bažnyčios Pažėruose
 • Jonučių k. Gedimino g. aikštelė prieš 30 namą.

Asmuo, pateikęs mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą  apie atitinkamos vietinės rinkliavos sumokėjimą, seniūnijoje gauna nustatytos formos leidimą, suteikiantį teisę rinkliavos mokėtojui seniūnijos nurodytoje vietoje, nustatyta tvarka teikti paslaugas ar prekiauti nurodytos rūšies prekėmis.

Rinkliavos mokestis mokamas į VMI prie LR Finansų ministerijos. Sąskaitos Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300 SWED BANK, AB. Įmokos kodas – 53452.

 

Leidimų prekiauti ar teikti paslaugas viešose vietose išdavimo tvarka

Asmenys, norintys įsigyti leidimą prekiauti ar teikti paslaugas viešoje vietoje, seniūnui pateikia:

1. Prašymą, kuriame

fizinis ar juridinis asmuo nurodo:

juridinio asmens pavadinimą buveinės adresą, kodą, atsakingo asmens vardą, pavardę, telefoną arba

fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, asmens kodą, telefoną, verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos Nr.;

prekybos ir paslaugų teikimo vietą;

paslaugų ar prekybos rūšies pavadinimą;

prekybos ar paslaugų teikimo laikotarpį, darbo laiką;

prekybos ar paslaugų teikimo vietos plotą.


Prašymas (užpildytą atsinešti į seniūniją)


2. Įmonės registracijos pažymėjimą, ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimą arba individualios veiklos pažymą .

3. Jeigu fizinis asmuo pageidauja prekiauti tik nuosavame arba nuomojamame žemės sklype išauginta žemės ūkio produkcija ir gėlėmis, jis privalo pateikti žemės nuosavybės dokumentą arba nuomos sutartį.

4. Seniūnijos išduotą pažymą, kad produkcija užauginta paties asmens, jei norima prekiauti kitoje seniūnijoje.

5. Asmens dokumentą, dirbant su ūkininko, verslo liudijimo pažymėjimu arba individualios veiklos vykdymo pažyma.

6. Maisto tvarkymo pažymėjimą , jei tų prekių prekybai jie yra privalomi.

7. Prekių įsigijimo dokumentus, jeigu prekiaujama eglutėmis, jų šakomis arba panašiomis prekėmis.

Vietinė rinkliava

Rinkliava už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose renkama vadovaujantis Kauno rajono tarybos 2009-04-02 sprendimu Nr. TS-114 „Vietinės rinkliavos prekiauti viešosiose vietose nuostatai“ rinkliava renkama už leidimo išdavimą prekiauti ar teikti paslaugas Kauno rajono teritorijoje.

Vietinės rinkliavos rūšys

 • Vienkartinė (dienos)
 • Mėnesio
 • Vienkartinė masinių renginių, mugių, švenčių, parodų metu

Leidimo prekiauti mėnesio tarifai:

 • kai prekiaujama nuo laikinųjų prekystalių ar vežimėlių - 30 Lt;
 • kai prekiaujama iš prekiauti pritaikytų automobilių ir automobilių priekabų - 100 Lt;

Leidimo prekiauti vieną dieną tarifai:

 Už leidimo prekiauti masinių renginių, švenčių, mugių, parodų metu išdavimą nustatomi vienos dienos tarifai:

 • kai prekiaujama karštais užkandžiais ir patiekalais 20 Lt už vietą;
 • kai prekiaujama fasuotais maisto produktais, vaisiais ir daržovėmis 10 Lt už vietą;
 • kai prekiaujama ne maisto prekėmis 10 Lt už vietą.         
 • kai prekiaujama gėlėmis, vainikais, žvakėmis mirusiųjų atminčiai pagerbti 5 Lt/ 1kv m.
 • prekiauti eglutėmis ir eglių šakomis 30 Lt už vietą.
 • už leidimo teikti paslaugas masinių renginių, švenčių, parodų metu išdavimą rinkliava  20 Lt už vietą.

Lengvatos rinkliavų mokėtojams

Nuo vietinės rinkliavos atleidžiami:

 • neįgalieji asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. darbingumo lygis,
 • asmenys, kurie vieni augina bent vieną vaiką iki 18 metų,
 • sutuoktiniai, auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų vaiką.

50 proc. mažesnis vietinių rinkliavų mokestis taikomas asmenims, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis.

Vietinė rinkliava neimama už suteiktą vietą prekiauti renginių metu žemės ūkio produkcija, išauginta asmeniniame arba ūkininko ūkyje.

Rašykite seniūnui

Vardas El.pastas Laiskas

Apklausa

Apklausu nera