Adresas: Žiedo 2, Mastaičių k., Alšėnų sen., LT-53314 Kauno rajonas
Telefonas: (8~37) 56 14 75
El. paštas: seniunija@alsenai.krs.lt

Meniu

Jūs esate: bendruomenes-ir-interaktyvus-bendravimas / seniunaiciu-sueigos / sprendimai /

 

KAUNO RAJONO ALŠĖNŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

2 SUEIGA

SPRENDIMAS 

DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO

2017 m. balandžio 27 d. Nr. 1

 

Išklausiusi seniūno pranešimą ir seniūnaičių siūlymus šiuo klausimu, Alšėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga

n u s p r e n d ž i a
 
1. Alšėnų seniūnijos gatvėms suteikti šiuos pavadinimus: 

 

  1. Pratęsti Žemuogių gatvę, esančią Jonučių kaime. 
  2. Projektuojamai gatvei Jonučių kaime suteikti Spanguolių gatvės pavadinimą. 
  3. Gatvei, einančiai per Kampiškių ir Pamaišupio kaimus suteikti Skroblų gatvės pavadinimą. 
  4. Gatvei, esančiai Pamaišupio kaime suteikti Jovarų gatvės pavadinimą. 
  5. Gatvei, esančiai Pamaišupio kaime suteikti Alksnių gatvės pavadinimą. 
  6. Gatvei, esančiai Pamaišupio kaime suteikti Sedulų gatvės pavadinimą. 
  7. Gatvei, esančiai Girininkų I kaime, suteikti Šališkių gatvės pavadinimą. 

2. Jonučių, Tribalės ir Laibutės gatvių būklę įvertinti kaip blogą (gruntinis kelias).

 


Pirmininkas Lina Bružikienė

Sekretorė Jolanta Stasiukonienė

 

 

KAUNO RAJONO ALŠĖNŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

5 SUEIGA

SPRENDIMAS 

DĖL GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO

2016 m. lapkričio 9  d. Nr. 1

Mastaičiai

 

Išklausiusi seniūno pranešimą ir seniūnaičių siūlymus šiuo klausimu, Alšėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga nusprendžia,

Alšėnų seniūnijos gatvei, esančiai Šniūrų kaime  suteikti Austėjos gatvės pavadinimą. 


Pirmininkas Lina Bružikienė

Sekretorė Jolanta Stasiukonienė

 

 

 

KAUNO RAJONO ALŠĖNŲ SENIŪNAIČIŲ SUEIGA

5 SUEIGA

SPRENDIMAS 

DĖL 2017 METŲ KELIŲ IR GATVIŲ REMONTO PRIORITETŲ 

2016 m. lapkričio 9  d. Nr. 4

Mastaičiai

 

Išklausiusi seniūno pranešimą ir seniūnaičių siūlymus šiuo klausimu Alšėnų seniūnijos seniūnaičių sueiga nusprendžia:

Patvirtinti Alšėnų seniūnijos gatvių ir kelių remonto prioritetus 2017 metams (pridedama).

 

Pirmininkas Lina Bružikienė

Sekretorė Jolanta Stasiukonienė

 

 

 

 

Kauno rajono savivaldybės administracijos Alšėnų  seniūnijos
2017 m. numatomų taisyti vietinės reikmšės kelių (gatvių) sąrašas

 

Eil. Nr. Objekto (kelio, gatvės) pavadinimas Fiksuota pradžia ir pabaiga Ilgis, m Plotis, m Asfaltuojamas plotas, kv. m. Šaligatviai, kv. m. Pastabos (kelkraščių žvyravimas, pralaida, kt.)
1. Alšėnų seniūnijos gatvių ir kelių asfalto duobių remontas            
2. K. Dulksnio g. Narsiečių k.
375 5,5 2062,5
kita gatvės dalis - iš remontuojamų gatvių sąrašo, kur  ne mažiau 50 proc. prisideda fiziniaiI ir/ar juridiniai asmenys
3. Vyčio Kryžiaus g. Narsiečių k.   300 5,5 1650    
4. Lakštingalų g. Kampiškių k.   1000 5,5 5500    
5. Žiemkelio g.  nuo Virbališkių g. iki Lakštingalų g. 2600 5,5 14 300    
6. Žiemkelio g.  nuo Dievogalos g. iki Girininkų g. 2800 5,5 15 400    
7. Pėsčiųjų ir dviračių takas J.Lukšos g.  nuo Mokslo g. iki Bijūnų g.  1800 2 3 600    
8. Pėsčiųjų takas Sodų g.   2600 1,5 3900    
9. A. Sakalausko g. Tirkiliškių k.   680 5,5 3740    
10. Samanų g. Mastaičių k.   590 5,5 3245   Techninis projektas, platinimas
11. Miglės g. Mastaičių k.   2110 4 8440   Techninis projektas, platinimas
12. Žiedo g. Mastaičių k. Nuo Nr.71 iki 85 300 5,5 1650    
13. Žiedo g. Mastaičių k. Nuo Žiedo g.Nr. 89  iki Mokslo g. 63 300 5,5 1650    
14. Kampiškių g. Kampiškių k.   1993 5,5 10961,5    
15. Alšėnų g. Kampiškių k.   2440 5,5 13420    
16. Gėlių g. Padainupio k.   965 5,5 5307,5    

 

REMONTO DARBAI, PRIE KURIŲ NE MAŽIAU 50 PROC. PRISIDEDA FIZINIAI IR/AR JURIDINIAI ASMENYS:

 

Eil. Nr. Objekto (kelio, gatvės) pavadinimas Fiksuota pradžia ir pabaiga Ilgis, m Plotis, m Asfaltuojamas plotas, kv. m. Šaligatviai, kv. m. Pastabos (kelkraščių žvyravimas, pralaida, kt.)
1 K. Dulksnio g. Narsiečių k.   375 5,5 2062,5    

Informacija apie seniūnijos kelių ir gatvių ilgį:

Dangos tipas Keliai, Ilgis, km Gatvės, Ilgis, km
Asfaltas 14,02 14,12
Žvyras 63,73 10,15
Gruntas 48,65 2
Trinkelės   0,2
IŠ VISO 126,4 26,47
Bendras kelių (gatvių) ilgis, km 152,87